خدمات

خدمات وب سایت شامل موارد زیر میشود:

1-مشاوره برای خرید مشتریان د رمورد کلیه تجهیزات دربازکن های تصویری,سیستم های حفاظتی و امنیتی و سیستم های صوتی و تصویری خانگی

2-خدمات نصب ,تعمیر و سرویس دربازکن های تصویری

3-فروش قطعات یدکی آیفون تصویری به دیگر همکاران در شهر اصفهان و دیگر شهر های ایران

\